onur

[Alm. Würde, Menschenwürde] [Fr. dignité (humaine)] [İng. dignity] [Lat. dignitas] [es. t. haysiyet]

İnsanın, duyan, düşünen ve özgür bir varlık olarak taşıdığı değer, insan olarak insanın değeri. // Kant’a göre onurlu bir varlık olması dolayısıyla insan hiçbir zaman bir araç olarak kullanılmamalıdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....