önyargı

[Alm. Vorurteil] [Fr. préjugé] [İng. prejudice] [Lat. praejudicium] [es. t. fikr-i batıl, itikat-ı batıl, peşin hüküm]

Bir şeyi yeterince bilmeden varılmış kanı; önceden verilmiş yargı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....