organon

(Yun.)

Alet, araç, Aristoteles’in mantıkla ilgili yapıtlarının bütününe verilen ad. Aristoteles’in kendisinin mantık için kullandığı terim “analitik”tir. Aristoteles’te mantık doğru düşünmenin yöntemi ve sanatı, bilimlerin yöntemidir. Organon denmesinin nedeni de bu anlamla ilgili: Doğru düşünmenin aleti; bilimsel bilgiye götüren araç.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....