ortak duyu

[Alm. Gemeinsinn] [Fr. sens commun] [ing. common sense] [Lat. sensus communis] [Yun. koine aisthesis] [es. t. hiss-i müşterek]

1– (Aristoteles ve skolastik felsefede) Çeşitli duyu organlarının verilerini birleştiren, başka bir deyişle, aynı nesneden duyuların her biri ile alınan türlü duyumları düzenleştirerek o nesneyi tek ve aynı nesne olarak algılanır kılan yeti.

2– a. Belli bir çevrede edinilmiş ve herkesçe kabul edilebilir diye düşünülen kanıların toplamı,
     b. (Özellikle İskoçya Okulunda) Bilgi ve ahlakın kaynağı olarak sağlam insan anlığı. bkz. İskoçya Okulu.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....