örtük tasım

[Alm. Enthymem] [Fr. enthymème] [İng. enthymeme] [Yun. enthymema = Düşüncede (en thymo) tutulan] [es. t. kıyas-ı matvi]

Öncüllerden birinin açık olarak dile getirilmeyip düşüncede tamamlandığı tasıma verilen ad. // Burada ya büyük önerme eksiktir: “Yalan söylüyorsunuz, öyleyse size güvenilemez.”; ya küçük önerme eksiktir: “Yalan söyleyenlere güvenilemez; öyleyse size güvenilemez.”; ya da sonuç eksik olabilir: “Yalan söyleyenlere güvenilmez; oysa yalan söylediniz.”

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....