özdek

[Alm. Materie] [Fr. matière] [ing. matter] (Lat. materia, materies] [Yun. hyle] [es. t. madde]

(Yalın anlamıyla) İnsanın çalışmasıyla bir erek uğruna biçim verdiği ya da yararlandığı doğal cisimler, nesneler.

(Felsefede)
1– Temel özelliği yer kaplama olan varlık (Descartes).

2– (Tin, ruh ve düşünün karşıtı olarak) Duyularla algılanan cisimleri kuran töz; cisimsel olanın parçalanmaz bozulmaz tözü.

3– (Aristoteles felsefesinin özel kavramı olarak) Ancak bilim yoluyla gerçeklik kazanacak olan, henüz belirsiz olanak durumundaki şey:

a. İlk özdek (hyle prote prima materia), salt özdek, bütün şeylerin temelde bulunanı (hypokeimenon-substratum), kendiliğinden var olmayan, ancak biçimle etkinleşen gerçeklik,
b. Son özdek (hyle eskhate) ya da ikinci özdek (materia secunda): Biçim almış özdek.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....