özdekbiçimcilik

[Alm. Hylemorphismus] [Fr. hylémorphisme] [ing. hylemorphism] [Yun. hyle = özdek; morphé = biçim]

Özdek ve biçimin, gerçekliğin iki ilkesi olduğunu öne süren öğreti (Aristoteles ve Aquinolu Thomas).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....