özdeksizcilik

[Alm. Immaterialismus] [Fr. immaterialisme] [İng. immaterialism] [es. t. gayr-i maddiye]

1– Özdeğin kendine özgü bir gerçekliği olmadığını kabul eden öğreti.

2– Evrenin temelinin ve genellikle gerçekliğin özünün cisimsel olmadığını öne süren öğreti.

3– Ruhun cisimsel olmadığını öne süren öğreti. (Özdeksizcilik teriminin yaratıcısı olan Berkeley, bu sözcüğü kendi felsefesi için kullanmıştır.)

Yazar : Bedia Akarsu