özdeşlik felsefesi

[Alm. Identitätsphilosophie] [Fr. philosophie de l’identité] [ing. identity-philosophy] [es. t. ayniyet felsefesi]

Varlık ve düşünce, doğa ve tin, nesne ve özne karşıtlıklarının en derin evren temelinde özdeş oldukları kanısına dayanan felsefe öğretisi. // Salt usta aşılan bütün bu karşıtlıklar bir ve aynı temel özün türlü görünüş biçimlerinden başka bir şey değildirler. Bu öğreti türlü biçimlerde, Parmenides, Herakleitos, Spinoza, Alman İdealizmi ve Schelling’de karşımıza çıkar. Felsefe terimi olarak Schelling ortaya atmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....