özel

[Alm. Besondere] [Fr. spécial] [ing. special] [es. t. hususi)

1– Genelden ayrı olan; bir nesneler öbeğine ya da tek bir nesneye özgü olan.

2– (Mantıkta) Cinse karşıt olarak türle ilgili olan.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....