özgür istenç

[Alm. Willensfreiheit] [Fr. libre arbitre] [İng. free will] [Lat. liberum arbitrium] [es. t. irade-i cüziye]

İstencin özgür oluşu; insanın isteme ve karar verebilme özgürlüğü. Din felsefesinde: Tanrı istenci (irade-i külliye) karşısında insanın istencini (irade-i cüziye) dile getirir. Felsefedeki anlamı için bkz. özgürlük.

Yazar : Yazılıyor...Nuri ÇİÇEK (Aksaray Üniversitesi)