öznel

[Alm. Subjektiv] [Fr. subjectif] [İng. subjective] [Lat. subjectivus] [es. t. enfüsi]

1– Özneye ilişkin olan.

2– Öznede temellendirilen, özneyle belirlenmiş olan, özne için geçerli olan.

Karşıtı bkz. nesnel.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....