öznelcilik

[Alm. Subjektivismus] [Fr. subjectivisme] [ing. subjectivism] [es. t. enfâsiye]

1– (Genel anlamda) Özneyi her şeyin ölçüsü yapma eğilimi; bütün değer ve gerçeklik yargılarını bireysel bilinç edimlerine indirgeme eğilimi.

2– (Bilgi kuramı açısından) Bütün bilgilerin öznel olduğunu ileri süren görüşler:

Burada özne
a. genel bir özne, genellikle bilinç,
b. bireysel özne, tek kişinin ben’i olarak anlaşılabilir.

3– (Fizikötesi açısından) Bütün evrenin tasarım olduğunu ya da tinsel, ruhsal öznelerden başka hiçbir gerçekliğin bulunmadığını ileri süren görüş.

4– (Ahlak felsefesinde) Bütün değerlerin öznel olduğunu kabul eden görüş.

5– (Estetikte) Sanat yargılarının bireysel beğenileri dile getirdiğini ileri süren görüş.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....