Peripatetikler

[Alm. Peripatetiker] [Fr. péripatéticien] [İng. Peripatetics] [Yun. peripatetikos = gezinenler] [es. t. Meşaiyun]

Aristoteles’in yandaş ve öğrencileri.

// Aristoteles felsefe tartışmalarını ve konuşmalarını bir aşağı bir yukarı gezinerek yaptığı için, okulu Peripatos adını almıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....