Piaget, Jean

1896-1980 yılları arasında yaşamış olan İsviçreli ünlü psikolog.

Temel eserleri: Le Langage et la Pensée chez L’Enfant [Çocukta Dil ve Düşünce], La Représentation du Monde chez l'Enfant [Çocukta Dünya Tasarımı], Introduction à l'Epistémologie génétique [Genetik Epistemolojiye Giriş] ve La Naissance de L’Intelligence [Zekânın Doğuşu].

Genetik epistemoloji ve bilişsel gelişme alanında çığır açıcı çalışmalar yapmış olan Piaget çocukta düşünce ve dil gelişiminin bir süreklilik içinde değil de, evrelerden geçerek oluştuğunu ve birey çevre ilişkilerinde etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koymuştur. Dış dünyadan yalnızca izlenimler almakla kalmayıp zekâsını etkin bir tarzda yapılandıran çocukta bilişsel yapı, Piaget'ye göre, dört evrede gerçekleşir:

  1. ilk onsekiz aylık duyu devimsel dönem.
  2. 18 aydan 6 yaşına kadar olan önişlemsel dönem.
  3. 7 ve ve 12 yaş arasındaki somut işlemler dönemi ve nihayet 4 formel işlemler dönemi.
    Piaget ayrıca, çocuk zihniyetinin yetişkinin zihniyetiyle hiçbir ilişkisi olmadığım öne sürmüştür. Çocuğun mantığı kendine özgü olduğu gibi, ona göre, düşüncesi de benmerkezlidir. O kendisi için gelişir, kendi tarzında eğlenir; aklın kavramsal bilgileriyle ilgisi yoktur, çelişki bilmez. Çocuk ancak başkalarının düşüncesiyle temasa geçtiği zaman mantıklı olmaya başlar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....