Pitagorasçılık

[Alm. Pythagoreismus] [Fr. pythagorisme] [İng. Pythagoreanism] [es. t. Fisagoriye]

Pythagoras ve ona bağlı olanların felsefe, matematik, ahlak ve din öğretisi.

Bu öğretinin en belirgin görüşleri:

a. Sayı varlığın ilkesidir; nesnelerin özü “varlığın ana özdeği” sayıdır,

b. Evren yasası uyumdur. İlkin Pitagorasçılar evrene, onda egemen olan uyum ve düzenden dolayı “kosmos” demişlerdir,

c. Ruhlar biçim değiştirerek yeniden dünyaya gelirler. Dünya görüşleri ikici (dualist)dir: Düşünme ile duyumları, bedenle ruhu, nesnelerin matematiksel biçimleri ile algılanan görünüşlerini kesin olarak ayırırlar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....