Proklos

410-485 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yeni-Platoncu düşünür.

Proklos iki temel kitabında, Teolojinin Öğeleri ve Platon’un Teolojisi adlı eserlerinde, hem Plotinos'un ve hem de kendisinin görüşlerini ayrıntılı olarak açıklama çabasıyla ün kazanmıştır.

Varlıkların bir nedeni olması gerektiğini, nedenin hiçbir zaman sonuçla aynı olamayacağını, bu noktada sonsuzca geriye gidişin kabul edilemeyeceğini savunan Proklos'a göre, varlıkların, tıpkı dalların kökten ya da gövdeden çıktığı şekilde kendisinden türeyeceği bir ilk Nedenin var olması gerekir. Tıpkı Plotinos gibi, bu tik Neden ya da İlkenin varlığın ötesinde olduğunu, Birlik, Neden ve iyi türünden sıfat ya da yüklemleri aştığını öne süren Proklos, şu hâlde, nihaî ve en yüksek ilke hakkında olumlu hiçbir şey söyleyemeyeceğimizi, yalnızca onun, her türlü diskürsif düşüncenin ötesinde kaldığını farkederek, ne olmadığını dile getirebileceğimizi ifade etmiştir. Ona göre, varolan herşey, türüm yoluyla, bu ilk ilkeden, akıl yoluyla kavranamaz olan Bir ya da Tanrı’dan türemiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....