Proudhon, Pierre-Joseph

1809-1965 yılları arasında yaşamış olan Fransız sosyalist düşünür.

Temel eserleri: Qu'est-ce que la propriété? [Mülkiyet nedir?], Système des Contradictions economiques ou Philosophie de la Misère [İktisadî Çelişkiler Sistemi ya da Sefaletin Felsefesi].

Daha ziyade 'Tanrı şerdir' ve 'Mülkiyet hırsızlıktır' gibi slogan sözlerle anımsanan Proudhon, anarşizmin kurucusu olarak bilinir. O mülkiyeti kendi kendini yok eden bir katil olarak görmüş, onun toplumu kemirdiğini ve adaletin kurulmasına engel olduğunu söylemiştir. Proudhon'a göre, insanların birbirleri karşısında hiçbir üstünlükleri olamaz, dolayısıyla onların zorba ve köle, hükmeden ve hükmedilen olarak ikiye bölünmelerinin anlaşılır hiçbir gerekçesi yoktur. O dünyada mutlak bir özgürlük ve eşitlik tesis edildiği zaman, hiçbir yönetim ve hükümete gerek kalmayacağını iddia eder.

Tüm örgüt ve kurumlara karşı çıkan, komünizmden nefret ettiğini belirten Proudhon doğallıkla Tanrı'ya da düşman olmuştur. Ekonomi politiğin eşya düzenini meşrulaştırmak suretiyle sefaleti övmekten başka hiçbir şey yapmadığını savunan filozofa Marks The Poverty of Philosophy [Felsefenin Sefaleti] adlı eseriyle karşılık vermiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....