Pufendorf, Samuel

1632-1694 yıllan arasında yaşamış, toplum sözleşmesiyle ünlü Alman düşünürü.

Temel eseri olan De Jure naturae et gentium adlı eserinde, fizikî ve zihinsel varlığa ek olarak tinsel varlıklardan da söz eden Pufendorf’a göre, Tanrı, bu tinsel varlıkların yardımıyla, insan özgürlüğünün nasıl kullanılacağını belirleyip, onun sınırlarını çizer. Onun Grotius'la Hobbes'tan alınmış kimi unsurları bir araya getiren toplum sözleşmesi bir doğa hâli kabulünü dayanır. Sivil otoritenin olmadığı, herkesin Özgür ve başka herkes karşısında eşit olduğu bu doğa durumunda hayat, bununla birlikte tehlikeli ve zordur. İşte bu durum, ona göre, bir toplum sözleşmesindeki can alıcı noktayı, bir toplumsallaşma ilkesi kabul etmek için gerekli olan rasyonel temeli sağlar. Buna göre, doğuştan birtakım haklara sahip olan insanlar, bir toplum oluşturmak için, yani haklarını korumak, barış ve güvenlik içinde yaşamak üzere kendi aralarında bir sözleşme yaparlar.

Yazar : YAZARINI ARAYAN MADDE...