rastlantı

[Alm. Zufall] [Fr. hasard] [ing. chance, hazard] [es. t. tesadüf]

Açıklanamayan, beklenilmeyen, önceden kestirilemeyen bir olayın ortaya çıkışı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....