Reid, Thomas

1710-1796 yılları arasında yaşamış olan İskoç filozofu.

Sağduyu felsefesine çok önemli katkılar yapmış olan Reid, felsefede işe, tıpkı Kant gibi, Hume’u okuyarak başlamıştır. O da Hume gibi, insan zihninin düşüncede ve algıdaki doğrudan ve aracısız nesnelerinin ideler olduğu sonucuna varırken, söz konusu ide anlayışının Hume dışında, Descartes, Locke ve Berkeley gibi düşünürler tarafından da benimsendiğini görüp, böyle bir teorinin doğal sonucunun kuşkuculuk olduğunu düşünmüştür.

Bu temel üzerinde realist bir algı kuramı benimseyen Reid, sağduyunun savunuculuğunu yapmış ve her tür bilgiyle bilimin, apaçık ilkelere dayandığını öne sürmüştür. Sağduyusu olan tüm insanların açık ve seçik bir biçimde algıladığını öne sürdüğü bu ilkeler arasında, ona göre, matematiğin zorunlu ilkeleriyle, sağduyunun zihinden bağımsız bir dış dünyanın varolduğunu dile getiren ilkeleri vardır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....