Rickert, Heinrich

1863-1936 yılları arasında yaşamış olan Yeni-Kantçı Alman düşünür.

Temel eserleri: Die Grenzen der Naturwissenschaften Begriffsbildung [Doğa Bilimlerinde Kavram Formasyonunun Sınırları], Grundprobleme der Philosophischen Methodologie, Ontotogie, Anthropologie (Felsefî Metodoloji, Ontoloji ve Antropolojinin Sorunları].

Daha ziyade değerler dünyası ile olgular dünyası arasındaki ilişki problemi üzerinde durmuş olan Rickert tıpkı Dilthey gibi, doğa bilimleriyle kültür bilimleri arasında kesin bir ayırım yapmıştır. Bunlardan doğa bilimleri, ona göre, genel önermelere ulaşmayı amaçlar, yasa peşinde koşar. Oysa kültür bilimleri genelliği amaçlamaz, yasa peşinden gitmez. Örneğin, kültür bilimlerinin en temeli olan tarih bir defalık oluşun bilimi olduğu için, bir yasa bilimi olarak görülemez.

Dahası kültür bilimleri, bir anlama edimini gerektirirler. Çünkü bu bilimlerin konu aldıktan gerçeklik, insanların belli birtakım değerlere göre eyledikleri bir alanın gerçekliğidir. Bu gerçekliğe dolayımsız bir tarzda değil de, ancak söz konusu değerler aracılığıyla yönelme imkânımız olabilir. Değerler ise, doğal nesneler gibi algılamanın değil, fakat anlamanın konuşudurlar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....