Roscelinus

1050-1120 yılları arasında yaşamış Ortaçağ filozofu.

Roscelinus tümeller konusunda benimsediği aşırı bir nominalizmle ün kazanmıştır. Gerçekten varolanların sadece bireyler olduğunu öne süren Roscelinus, bir tümelin dilden ve zihinden bağımsız bir varoluşa sahip olduğunu öne süren görüşlere şiddetle karşı çıkarken, tümellerin sadece ağızdan çıkan sesler olduklarını söylemiştir. O, şeylerinin niteliklerinin
bağımsız bir varoluşa sahip olmadıklarını iddia ederken, kendinden kaim bir varoluşa sahip olan şeylerin yalnızca tözler olduklarını belirtmiştir.

Kutsal üçlemenin unsurlarını tek bir Tanrı başlığı altında birleştirme çabası veren Roscelinus, ünlü Abelardus'un hocalığını yapmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....