ruhsal çözümleme

[Alm. Psychoanalyse] [Fr. psychanalyse] [İng. psychoanalysis] [Yun. psykhe = ruh, analysis = çözümleme] [es. t. tahlil-i ruhi]

Freud’un geliştirdiği, ruh sağaltımında kullanılan bir klinik araştırma yöntemi ve sonradan yine Freud’un bu yöntemin verdiği sonuçlara dayanarak kurmuş olduğu ruhbilim öğretisi. // Ruhsal çözümleme yöntemi, ruhun derinliklerinde, bilinçaltında kalmış olan tasarım, istek ve karmaşaları (kompleks) bulup ortaya çıkarmayı böylece bunların ruhu tedirgin ve hasta eden baskılarını gidermeyi amaçlar. Bu yöntemle çalışan Freud tüm ruhsal, tinsel ve kültürel yaşamı içe itilmiş olan cinsel itkilerin biçim değiştirmesi, incelip yücelmesi olarak açıklayan bir öğreti kurmuştur. Adler, cinsel itkinin yerine temel itki olarak güçlülük itkisini koymuştur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....