sağduyu

[Alm. Gesunder Verstand] [Fr. bon sens] [İng. good sense, common sense] [es. t. hasse-i selime]

1– (Descartes’ta) Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. Usla eşanlamlı.

2– (Günümüzde) Günlük yaşamda iyi yargılama gücü. (Verdiği yargılardan her zaman doğruluk beklenemez.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....