sağın bilimler

[Alm. exakte Wissenschaften] [Fr. sciences exactes] [İng. exact sciences] [es. t. ulum-i sahiha]

Denetlenebilir ölçü ve hesaplara dayanan bilimler. Bunlar sağın önermelerle kurulan bilimlerdir. Dar anlamda: Matematiğe dayanan bilimler (mekanik, fizik).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....