sağın

[Alm. exakt] [Fr., İng. exact] [Lat. exigere = bir şeyi tam olarak yapmak, bir ölçüye göre yapmak; exactus = tıpatıp, tam tamına, yetkin; tıpatıp ölçülebilen] [es. t. sahih]

1– Sözün anlatılmak istenene tam karşılık olması, tam uygun düşmesi niteliği (sağın anlatım).

2– Ölçünün ölçülene çok az da olsa bir ayrım bırakmaksızın, tıpatıp uyması niteliği (sağın ölçü).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....