Sahte Dionisos

M. S. beşinci yüzyıl ortalarında yaşamış olan ve gerçek kişiliğini gizlemiş olan Hristiyan düşünürü.

Ortadoğu'da, muhtemelen Suriye'de yaşamış, ve eserlerinde, kendisini Aziz Paul'un izleyicisi olarak tanıtmış olan filozof, Tanrı'yı bilmenin üç ayrı yolundan söz etmiştir. Tanrı'nın varolan herşeyin aşkın ve fail nedeni olduğunu söyleyen Sahte Dionisos'a göre, Tanrı evreni, kendisinde bulunan örnek ya da arketip İdealar aracılığıyla hiçten ve özgürce yaratmıştır. Tanrı, buna ek olarak final ya da ereksel nedendir, çünkü iyi olan varlık, en yüksek İyilik olarak, iyiliği özleyen tüm varlıkları kendisine çekimler.

Tanrı'nın varolan herşeyin nedeni olarak başı, nihaî ve en yüksek amacı olarak da sonu olduğunu öne süren Sahte Dionisos, yaradılış söz konusu olduğunda ise, Patristik felsefenin, Aziz Augustinus'ta doruk noktasına çıkan Platoncu ve Yeni-Platoncu geleneğine uygun olarak,türümden söz etmiş, Hristiyanlığın yaratılış öğretisini, Plotinos'un türüm öğretisiyle birleştirmiştir. Ona göre, varolan herşeye varoluş veren Tanrı'dır; O, varolan şeyleri kendisinden türetmek suretiyle çoğalır. Bu çerçeve içinde, o panteizme olduğu olduğu kadar, Tanrı’nın birliğini yitirerek, çok olması görüşüne de izin vermez. Tanrı, türüm yoluyla yayılma, varolanlar yoluyla kendisini çoğaltma gerçeğine rağmen, Birdir ve Bir olarak kalır. Mutlak varlık, varolan herşeyin nedeni olarak Tanrı, mutlak iyidir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....