salt görü

[Alm. reine Anschauung] [Fr. intuition pure] [İng. pur intuition]

Kant’ın felsefeye yerleştirdiği bir kavram. Duyum içeriklerinden arınmış, yalnızca duyarlığın biçimi olan görü. (Duyumlarla ve nesneyle ilişiği olan deneysel görünün karşıtı.) İçinde duyumların düzene girdikleri salt görü, bilginin önsel koşuludur. Bu gibi salt görüler —ya da görü biçimleri— Kant’a göre, uzay ile zamandır. Uzay ile zaman bütün duyumların koşuludur, ama bunlar kavram değil görüdürler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....