salt

[Alm. rein] [Fr. pur] [ing. pure] [Lat. purus] [es. t. sırf, saf, mahz]

1– İçine, kendisine yabancı başka hiçbir şey karışmamış olan; arı.

2– Uygulamayla ilişkisi olmayan bilimler. (Ör. salt matematik).

3– Başka bir yetiye bağlı olmayan. (Ör. Descartes’ta salt anlık duyulara gereksinme göstermeyen, böylece de salt olan bilgiyi sağlar.)

Salt us (Kant’ta): Deneyden bağımsız, içinde duyudan hiçbir şey bulunmayan us.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....