saltık

[Alm. absolut] [Fr. absolu] [İng. absolute] [Lat. absolutus = çözük] [es. t. mutlak]

1– Kendi başına var olan; hiçbir şeyle bağlı olmayan; bağımsız, koşulsuz.

2– Hiçbir şeyle sınırlanmayan.

3– Başka bir şeye ilintisi olmayan.

4– (Fizikötesi anlamda) Gerçekte olduğu gibi düşüncede de hiçbir başka şeyle bağlı olmayan ve varlık nedenini kendinde taşıyan şey; bunun sonucu olarak; kendi başına var olan varlık; kendinde şey. Her koşuldan bağımsız olarak var olan.

Karşıtı bkz. göreli.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....