saltıkçılık

[Alm. Absolutismus] [Fr. absolutisme] [İng. absolutism] [es. t. mutlakiyet]

1– İlkeleri, normları, kavramları dogmatik bir biçimde saltık olarak koyan görüş.

2– Saltık değerlerin, saltık doğruların bulunduğunu savunan öğreti.

3– Devlet öğretilerinde: Devletin gücünün sınırsız, saltık olduğunu öne süren görüş.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....