sanat

[Alm. Kunst] [Fr., İng. art] [Lat. ars] [Yun. tekhne ile eşanlamlı; Yunanca tekhne sözcüğü, ereği bir şey ortaya koyma olan, yaratma olan, doğru bir plana göre yönetilmiş bir davranış anlamına gelir. Ancak tekhne sanatın yalnızca bir bölümünü karşılar.]

1- (En geniş anlamıyla) Belli bir yetkinliğe eriştirilmiş olma (ör. yemek pişirme sanatı).

2- Bir şeyi kendi iç yasalarına göre özgürce biçimlendirme yeteneği,

3- İnsanın, yarattığı yapıtlarla kendisini yücelten ve ölümsüzleştiren yaratıcı yeteneği.

Sanatın temel türleri: mimarlık, resim, plastik sanatlar, musiki, söz-yazı sanatı: yazın, sahne oyunu (tiyatro) ve dans.
Sanat sorunu ve sanatçının yaratmaları üzerine felsefe tarihinde çok çeşitli açıklamalar yapılmıştır: Öykünme, yansılama = mimesis (Aristoteles), fantazi (romantikler), oyun türünden biçimlendirme atılımı (Schiller), simgeleştirilmiş yaratma atılımı (Alman idealizmi) vb.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....