sav

[Alm. These, Thesis] [Fr. thèse] [ing. thesis] [Yun. thesis = koyum, koyma eylemi] [es. t. müddea, tez]

1– Koyum, konulmuş olan. (Yun. thesei = konulmuş olan: yasalar, kurallar vb. Karşıtı: physei = doğmuş olan, doğadan olan.)

2– Tanıtlanması gereken bilimsel öne sürüm.

3– (Kant’ta) Usun içine düştüğü — çatışkılarda (antinomi) birinci öğe. (Karşıtı: ikinci öğe = karşısav = antithesis.)

4– (Hegel’de) Eytişimsel süreçte (sav-thesis, karşısav-antithesis, bireşim- synthesis) birinci evre.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....