sayı

[Alm. Zahl] [Fr. nombre] [İng. number] [Lat. numerus] [Yun. arithmos] [es. t. adet]

Bir çokluğun bir birimle belirlenimi. // Sayma eylemi ile ortaya çıkar. Ama sayma zamanla ilgili bir olaydır, oysa sayının kendisi, hiçbir niteliksel belirlenimi olmadığı gibi, zaman belirleniminden de sıyrılmıştır, zamanın dışındadır.

(Felsefede) Nicelik bakımından göz önüne alınmış şeyler topluluğunu ölçüp karşılaştırarak soyutlama ile elde edilen temel kavram.

Sıra sayı: sırayı, dizeyi belirtir (birinci, ikinci);
Bayağı sayı: niceliği belirtir (bir, iki).

Sayıyı temel ilke yapan Pitagorasçı öğretiye göre nesnelerin özü, gerçeği, varlığın ana özdeği sayıdır. Her şey sayı bağlantılarına göre düzenlenmiştir, sayılarla bilinebilir. Aristoteles, sayıyı ölçülebilen nicelik olarak tanımlar; bu yüzden “bir” henüz bir sayı değildir. Oysa Locke’a göre sayı, birimin ya da bir’in en yalın tasarımıdır; birin yinelenmesinden ve bu ikisinin birleştirilmesinden 2 ile gösterilen tasarım oluşur. Berkeley, sayıyı bir düşünme ürünü olarak açıklar. Kant’a göre de sayı, bir anlık kavramıdır, ama somut olarak ancak zaman ve uzay kavramlarının yardımıyla gerçekleşebilir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....