seçmecilik

[Alm. Eklekticismus] [Fr. eclectisme] [ing. eclecticism] [es. t. iktitafiye]

Kurulmuş olan dizgelerden değişik düşünceleri seçip alma ve kendi öğretisinde birleştirme yöntemi ve bu yöntemle çalışan filozofların öğretisi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....