sentez

[Tr. Alt. bireşim] [Alm. Synthese, Synthesis] [Fr. synthèse] [İng. synthesis] [Yun. synthesis] [es. t. terkip] 

1– Bir çokluğu birlik içinde toplama, birleştirme:

   a. Çeşitli öğeleri bir araya getirme bir bütün içinde birleştirme.
   b. Bu birleştirmenin sonucu. Karşıtı bkz. çözümleme.

2– (Yöntem olarak) Tümdengelim yöntemi: Yalından karmaşık olana, tümelden tikele, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi; çıkarımsal usavurma.

3– Eytişimsel süreçte üçüncü evre: Sav-karşısav karşıtlığının daha yüksek bir bütünde ortadan kaldırılması: eytişimsel bireşim, bkz. eytişim

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....