sevgi

[Alm. Liebe] [Fr. amour] [ing. love] [Lat. amor, caritas] [Yun. Philia, eros, agape] [es. t. aşk]

1– (Genel olarak) Hoşa giden bir şeye eğilim; tutkuya dek varabilen bir ruh durumu.

Türlü biçimleri:
a. Karşı cinse karşı duyulan sevgi,
b. Çocuğa karşı duyulan sevgi,
c. Bir nedene dayandırılamayan duygudaşlık (sympathie),
d. Uzun süre içinde oluşup gelişen kişisel gönül dostluğu,
e. Doğaya vb.lerine duyulan sevgi.

2– (Felsefede) Eski Yunan felsefesinde sevgi evrende birleştirici ilkedir (Empedokles), Platon’da güzele duyulan sevgi (Eros) ideaların bilgisine götüren yoldur. Hıristiyanlıkta: yardım elini uzatma anlamındaki sevgi (Caritas) ve hastalara, acı çekenlere, yoksullara duyulan sevgi (agape), yakın sevgisi, giderek hiçbir ayırma yapmaksızın tüm insanlara gösterilen sevgi (insanlık sevgisi) ve Tanrı sevgisi; çağımızda Max Scheler’in felsefesinde sevgi temel kavramlardan biridir; Scheler’in baş sorunu olan kişiliğin asıl özü sevgi olduğu gibi, insanları birbirine bağlayan da sevgidir; kendi içine çekilmiş ayrık yaşayan kişi değil, dünyaya ve insanlara sevgi ile yönelen kişi, yine böyle kendisi gibi sevebilen kişilerle kendini bir – duyan kişi değer taşır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....