Sextus Empirikus

Antik Yunan kuşkuculuğu hakkındaki bilgiyi sağlayan ünlü Romalı hekim ve filozof.

Temel eserleri: Adversus Mathematicos [Matematikçilere Karşı] ve Pyrrhoniens Hypothyposes [Pironcu Hipotezler].

Kuşkuculuk dışındaki her tür bilimsel ve felsefî öğretiyi dogmatizm olarak niteleyen Sextus, yaşamda iki temel ölçütün bulunduğunu, bunlardan birincisinin şeylerin varoluşu ya da varolmayışıyla ilgili teorik ölçüt, diğerinin ise bazı şeyleri yapmaya ya da yapmamaya hizmet eden pratik ölçüt olduğunu savunmuş, bunlardan birincisiyle savaşırken, bir kuşkucunun kendisine pratik ölçütü rehber alması gerektiğini belirtmiştir. Buna göre, pratik ölçüt fenomeni, insanın duyularına çarpanı temel alır. Ona göre, bize etki yapan ve bizi ister istemez kandıran üzerinde tartışma söz konusu olamaz.

Kuşkucu, hiçbir görüşe bağlanmamak suretiyle, kendisini varlığın özüyle ilgili gereksiz tedirginliklerden kurtararak, yaşamını fenomenlere ya da görünüşlere göre düzenler. Sextus’a göre, onun zamanının bilimsel yöntemini oluşturan tasıma dayanarak, hiçbir sonucu kanıtlayamayız, zira tasım bir kısır döngüden başka hiçbir şey değildir. Buna göre, bir tasımın büyük öncülünün, örneğin Tüm insanların ölümlü olduğu' öncülünün doğruluğu, ancak bir tam tümevarımla bilinebilir. Fakat tam bir tümevarım, sonucu, yani ‘Sokrates'in ölümlü olduğu' önermesinin bilgisini de gerektirir ki, bu bir kısır döngüden başka bir şey değildir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....