şey

[Alm. Ding] [Fr. chose] [İng. thing] [Lat. res; skolastikte: ens]

(Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim.

(Felsefede)
1– Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan her şey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis.

2– Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık.

3– Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır.

4– Duyularla kavranabilen cisimle nesne.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....