şeycilik

[Şey anlamına gelen Latince resten türeyen terim; İng. reism; Fr réisme]. Dünyaıun bireysel somut nesnelerden meydana geldiği kabulüne dayanan, on- tolojik ve semantik görüş ya da öğreti. Aynı zamanda somutçuluk olarak da bilinen ve ilk kez olarak Franz Brentano tarafından savunulan bu görüşe göre, soyut özellikler ve durumlar, dünyanın repertuvarında yer almaz. Başka bir deyişle, temel gerçekliklerin somut nesneler olduklarını iddia eden şeyeilik, yalnızca tözlerin, tözlerin parçalarının ya da özelliklerinin varolduklarını, düşün* cenin nesnesinin, bir önerme değil de, her zaman bireysel bir nesne olduğunu; şeylerin beyaz, katı, parlak, v. b. g., oldukları söylenebilse de, beyazlık, katılık, parlaklık diye bir şey bulunmadığını savunur. Şeyalik, 20. yüzyılda antimetafiziksel ve maddeci bir doğrultuda geliştirilmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....