sezgisel

[Alm. intuitiv] [Fr. intuitif] [İng. intuitive]

Bütünü bir anda yakalamaya, kavramaya yönelen (düşünme yolu).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....