Shaftesbury, Anthony

1671-1713 yılları arasında yaşamış olan İngiliz düşünürü.

Temel eseri: Characteristics of Men, Manners, Opinions and Times [İnsanların, Davranışların, Düşüncelerin ve Çağların Karakteristikleri].

Daha çok ahlâk alanındaki görüşleri ve Leibniz’i derinden etkilemiş olan iyimserliği ile tanınan Shaftesbury, ahlâkın dinden bağımsız olduğunu öne sürerken, ahlâkın özerkliğini sağlama yönünde önemli bir adım atmıştır. O herşeyin kendi yerinde ve kendi amacına yönelmiş olduğunu, bundan dolayı varolan herşeyin özü itibariyle iyi olduğunu savunmuştur. İnsanda bir ahlâk duyusu bulunduğunu, bu duyunun iyi ve kötüyü ayırd etmeye yaradığını ve bencilliğin ilkel tatminlerinden çok, fedakârlığın içten sevinçleriyle harekete geçtiğini savunan Shaftesbury, erdemin karşılık beklemeyen karakterini de bu duyuyla temellendirmeye çalışmıştır.

O ateizmle savaşmakla birlikte, bir deizmde karar kılarak, vahyedilmiş dinlere saygı göstermemiş ve din alanında mutlak bir hoşgörü ve tarafsızlığı telkin etmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....