simgecilik

[Alm. Symbolismus] [Fr. symbolisme] [İng. symbolism]

1- Anlatım aracı olarak simgeleri kullanma.

2- (Sanat alanında) — Doğalcılığa karşı çıkıp doğrudan doğruya nesnel olarak verilmiş olanı aşarak, aşkın olanı, duyusal olmayanı, sonsuz olanı, gizemli olanı dile getirmeye ve betimlemeye çalışan akım.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....