simgesel

[Alm. symbolisch] [Fr. symbolique] [ing. symbolic] [es. t. remzi]

1– Bir simge ile dile getirilen.

2– Simgeler kullanan ya da simgeler koyan.

3– Kendi başına bir değeri ya da etkisi olmayıp, bir başka şeyi anımsatan: simgesel bir topluluk.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....