sınıf

[Alm. Klasse] [Fr. classe] [İng. class] [Lat. classis]

1– (Mantıkta) Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.

2– (Dirimbilimde) Dalların alt bölümü; her bir altbölüm kendi içinde öbeklere ayrılır. (Ör. Memeliler, kuşlar, balıklar vb.leri omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar.)

3– (Toplumbilimde): 

a. Aralarında ortak bir kültür ve yasama düzeyi olan bireyler topluluğu, 

b. Toplumun yapısında aynı ekonomik koşullar ve ilişkilerle birbirine bağlı olan tabaka.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....