sınır-kavram

[Alm. Grenzbegriff]

Bilinmeyene karşı bilmeyi sınırlayan kavram; — aşkın olanı, deneyin ötesinde bulunanı gösteren, ama bununla deneyde bağlantı kurulamayacağını gösteren kavram. Başka deyişle: Bilgiyi sınırlayan, ama aynı zamanda bu sınırın ötesinde bir şeyin bulunduğunu da gösteren kavram. (Ör. Kant’ta “noumenon = kendinde şey” yalnızca bir sınır-kavramdır, bilgimizin sınırını gösteren bir kavramdır.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....