sınır

[Alm. Grenze] [Fr. limite] [İng. limit] [Lat. limitis] [es. t. hat, hudut]

1– Bitim, bitme, sona erme; bir şeyin sona erdiği nokta.

2– Varlık ya da etki alanının dış çevresi.

3– Uzayda iki bölgeyi ayıracak biçimde belirtilen nokta, çizgi ya da yüzey.

4– İki zaman dönemini ayırmaya yarayan nokta.

5– Eyleme olanağının kalmadığı nokta (gücün sınırı, bilimin sınırı, usun sınırı).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....