şizofreni

[Yunanca 'ayırmak' anlamına ge- lensJc/ııdzemîe 'düşünce' anlanuna ge- lenp/ırenos'tan; İng. schizophrenia; Fr. schizophrénie; Al. schizophrénie]. Kendini, kişiliğin parçalanması, düşünce hayatı veya heyecanlardaki bozukluk, gerçeklik duygusunun yitirilmesi veya dış dünya ile kurulan bağın kopması gibi emarelerle belli eden bir psikoz. Genellikle 15-35 yaşlan arasında yakalanılan bir hastalık olarak şizofrenide, benmerkezci bir düşünce yapısına sahip bulunan hasta kendine özgü bir dünyada, bir düşler âleminde yaşar,

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....