skolastik (felsefe)

[Alm. Scholastik] [Fr. scolastique] [ing. scholastic] [Lat. scholasticus]

Özellikle Aristoteles’in bilimsel dizgesini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan ortaçağ felsefesi. // Ereği, usu dinin doğrularına uygulayarak inanç konularını kavranılır kılmaktır; Aristoteles mantığına bağlılığı bu yüzdendir.

Skolastik felsefe üç döneme ayrılır:

1– Erken skolastik (yaklaşık olarak 800-1200).

2– Yüksek skolastik (yaklaşık olarak 1200-1300).

3– Geç skolastik (yaklaşık olarak 1300-1500).

Başlıca temsilcileri: (İlk dönemde) Johannes Scotus Eriugena, Anselmus, Abaelardus; (yükseliş döneminde) ibni Sina (Avicenna), ibni Rüşd (Averroes); (Batıda) Albertus Magnus, Aquinolu Thomas; (son dönemde) Ockhamlı William.

Yazar : Yazılıyor....Cana VİLKEN ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi